Hướng dẫn đổi giấy phép lái xe hết hạn qua mạng

Hiện nay thủ tục đổi giấy phép lái xe online hết tiện, nhưng cho đến nay em thấy vẫn rất nhiều anh em chưa biết hoặc, biết…